Slovenska beseda v živo 1 • 1–4

Text

Läs sidorna 5-30 i läroboken och lyssna på inspelningarna på CD-skivan. Därefter skall du skriva översättningar av dialogerna på sidan 26.

Sidorna 1-15 finns utlagda på webben så det finns lite att börja med innan man fått boken.

Glosor

Öva på glosorna till första, andra, tredje och fjärde lektionen.

Glosorna finns även inlagda på Glosor.eu av Dolores Meden.

Grammatik

Begrunda de grammatiska kommentarerna till lektion 2 samt grammatiktabellerna på sidorna 7 och 13 i läroboken.

glágol verb E = ednína singular D = dvojína dual M = množína plural spôl genus m = môški maskulinumž = žénski femininum s = srédnji netrum pogôvorna oblíka talspråklig form.

Övningar 1

 • Gör de bundna övningarna 1 och 2 högst upp på sidan 8 och markera betoningarna.
 • Rätta med facit 1.

Övningar 2

 • Gör alla övningar i lektion 2.
 • Markera betoningarna i texten Kdo je to? på sidan 16.
 • Översätt därefter texten till svenska.
 • Rätta med facit 2.

Övningar 3

 • Fyll i de bokstäver som saknas på sidan 17. Markera betoningen och översätt orden.
 • Skriv orden i övning 1 på sidan 19. Sätt ut betoningen och översätt orden.
 • Para ihop städerna med förkortningarna i övning 2 på sidan 21. Sätt ut betoningen.
 • Fyll i de bokstäver som saknas i övning 6 på sidan 21. Sätt ut betoningen och avgör vad de rör sig om för typ av namn.
 • Kontrollera dina svar med hjälp av facit 3.

Övningar 4

 • Fyll i de tal som saknas på sidan 27. Sätt ut betoning i samtliga tal.
 • Skriv ut talen i övningen längst upp på sidan 28. Sätt ut betoningen.
 • Kontrollera dina svar med hjälp av facit 4.