Slovenska beseda v živo 2: glosor kapitel 1

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.
aranžêraranžerka arrangör
bencín bensin
bontón etikett (förhållningsregler)
brezskŕbno problemfritt, utan bekymmer
cedílo sil
dojílja amma
dvóm tvivel, tvekan
flómáster tuschpenna, filtpenna
hínavəchinávka hycklare, hycklerska
hrúšč dån, oljud
inkasánt inkasserare (person som går runt och tar emot kontant betalning för el, gas, telefon etc.)
izpít tentamen, prov
naredí izpít tenterar, gör prov
izpuščáj (hud) utslag
izrêče izrékəł, izrêči < yttrar, säger, uttrycker
končníca ändelse
korák steg
kováčev av kováč smed
lés -á trä
malo čez les lite knäpp, lite bakom flötet med +I under (tid)
mêdnárodən internationell
mednarodna hitra pošta internationell expresspost
mnênje åsikt, mening
nájljúbši mest omtyckt, favorit-
naklôn modus
napáka felet, misstag/et, misstag
nasvêt nasvéta råd -et
naučí (se), naúčił (se), naučiti (se) < učí lär sig
nedolóčnik infinitiv
nekajkrat några gånger (från min slovensk - kroatiska ordlista - nekoliko puta)
nêprijétən obehaglig, otrevlig
nóče (negerad form av hóče) vill inte
noséča gravid
obiskováłəcobiskováłka besökare
oblíka form
oddélək 1. avdelning 2. kupé
oddélək za stíke s strankami avdelning(en) för kundkontakt/kundservice
odmôr rast, paus
ohráni ohránił -íla, ohrániti < ohránja förvarar, bevarar, räddar
okvír (G. okvírja) ram
opíše opísał -ála, opísati < opisúje beskriver
osébni personlig
osvojí osvójił, osvojíti < besegrar
oznáči oznáčił, oznáčiti < označúje markerar, märker ut, betecknar
pléše plésał -ála, plésati/plesáti > dansar
podjétje företag
podóbən lik, liknande
pogrêb -éba begravning
pomên (SSKJ=pomèn -éna) betydelse
poslédica följd, resultat
posnétək inspelning
poškodován skadad
poúk undervisning
pové povédał, povédati, povèj! < govorí säger, berättar, talar om
povsèm helt och hållet
právkar just nu, för ögonblicket
prebrísan listig smart, förslagen
predméstje förort
predvsəm framför allt
pregíbnost böjning
pregóvor ordspråk
preobléčen ändrad, utklädd
preoblikúje preoblikováł, preoblikováti < ändrar formen på ngt
prepotên genomsvettig
prepróga matta
prežívlja prežívljał, prežívljati > preživí tillbringar, lever
pridévnik adjektiv
primérja primérjał, primérjati > priméri jämför
pripómba kommentar, anmärkning
prislòv adverb
prvák mästare
razvrstí razvŕstił, razvrstíti, razvrstíte < delar upp, ordnar, sorterar
rodí rodíł, rodíti // < rojéva föder
rodí se pass. föds
samostálnik substantiv
sestánək möte, sammanträde
səstávək essä
sezúvanje verbalsubstantiv av sezúti se skoavtagning
skáče/skáka skákał –ála, skákati/skakáti > skóči hoppar
sklépa sklépał, sklépati > sluter sig till, kommer fram till, drar slutsats
skríta žêlja hemliga önskan
smíselno på ett meningsfullt sätt
sodélavəc medarbetare
sodníksodníca domare
soplesáłəc soplesáłka danspartner
sporazuméva se sporazumévał, sporazumévati > sporazúme se kommunicerar, gör sig förstådd
sporočí sporóčił -íla, sporočíti < sporóča meddelar
spozná spoznał, spoznáti < spoznáva känner igen, lär känna, inser, förstår
sproščên otvungen ledig, obesvärad
srédnja šóla gymnasie skola
stík kontakt
stránka kund
takó rekóč så att säga
téhtnica våg
tíka tíkał, tíkati > duar
trenútno för ögonblicket, just nu
ubogljív lydig
ugotoví ugotôvił, ugotovíti < ugotávlja konstaterar, fastställer
umákne umáknił, umakníti/umákniti < drar tillbaka
umázan smutsig
ustrézən lämplig, passande
vádi vádił, váditi > övar, tränar, motionerar
vadíteljvadíteljica tränare, coach
velélnik imperativ
velikóst -i (f.) storlek
veljá veljał, veljáti > gäller, är sant, är känd som
víka víkał, víkati > niar
vódja ledare, chef
vónj lukt
vpíje vpíł, vpíti < absorberar
vsiljúje vsiljeváł, vsiljeváti > tvingar på
začétnikzačétnica nybörjare
zaímək pronomen
zgréši zgréšił, zgrešíti < missar
zláže (se) zlagáł, zlagáti < láže (se) ljuger
zodiakálno znamênje stjärntecken
zvít 1. ihoprullad 2. (ukrivljen) krokig 3. (prebrisan) listig, smart, slug, lömsk
žávba kräm
z vsəmi žavbami namazan riktigt påhittig, smart, slug, vara en hal ål ?? (eg. smord med alla krämer)
živáhən livlig