S slovenščino nimam težav: kapitel 1: Preberite naslednja besedila: Sayaka, Japonska på s. 6 i textboken

Jag kommer från Japan. Jag har bott i Ljubljana (i) två år (nu). Jag är lektor i japanska vid Filosofiska Fakulteten. Varför jag studerar slovenska? För att kunna kommunicera bättre med mina studenter.



kommentarer
V Ljubljani živim že dve leti.
Detta är en speciell konstruktion där slovenskan använder že + presens, medan svenskan uttrycker samma sak med perfekt. Då är det inte direkt nödvändigt att återge ”že”. Det handlar om handlingar som påbörjats i det förflutna och som fortfarande pågår. Kanske skulle jag snarast påstå att ”že” kan betyda ”redan” eller ”nu”.



övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: