S slovenščino nimam težav: kapitel 1: facit textboken

Slovenija Pred uvedbo evra... s. 8

Primož Trubar (1508–1586) avtor prve slovenske knjige - 10 – deset tolarjev
Jakob Petelin Gallus (1550–1591) skladatelj - 200 – dvesto tolarjev
Janez Vajkard Valvazor (1641–1693) zgodovinar - 20 – dvajset tolarjev
Juriji Vega (1754–1802) matematik - 50 – petdeset tolarjev
France Prešeren (1800–1849) pesnik - 1 000 – tisoč tolarjev
Ivana Kobilca (1861–1926) slikarka - 5 000 – pet tisoč tolarjev
Rihard Jakopič (1869–1943) slikar - 100 – sto tolarjev
Jože Plečnik (1872–1957) arhitekt - 500 – petsto tolarjev
Ivan Cankar (1874–1918) pisatelj - 10 000 – deset tisoč tolarjevövningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: