S slovenščino nimam težav: kapitel 1: Preberite naslednja besedila: Maria, Italija

Maria, Italien
Jag är gift med en sloven och vi har flyttat till Ljubljana. Jag läser slovenska, eftersom vi kommer att bo här och för att jag vill kunna prata med hans familj och vänner.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: