S slovenščino nimam težav: kapitel 1: glosor

Teckenförklaringar

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

arheolog -a ♦ arheologinja -e arkeolog
balétnik balettdansör
čigáv vems
črka -e bokstav
dajánje givande, erbjudande av dajati
drúg drúgega varandra, varann
farmacevt -a ♦ farmacevtka -e farmaceut
germanski germansk
izráz uttryck, ord
izrážanje uttryck, klargörande av izražati
jezik -a 1. språk 2. tunga
kirurg -a ♦ kirurginja -e kirurg
namên syfte, avsikt
národnost nationalitet
pevec -vca ♦ pevka -e sångare ♦ sångerska
pisec -sca författare
posnétek kopia, inspelning
predstávljanje introduktion av predstavljati
preséli presêlił preselíla < preseljúje avlägsnar, rubbar • preséli se flyttar, utvandrar, migrerar
protestantski -a -o protestantisk
romanski romansk
sámski ogift, singel
skladáteljskladáteljica kompositör
skládenjski syntaktisk
sklánjati böja
slovanski -a -o slavisk
uvédba (även uvêdba) införande
uvédba evra införande av euron
vljúdnosten vänlig
volja -e 1. vilja lust 2. humör 3. förfogande
vprašalnica diminutiv form av vprašalnik? Uttal?
vprašálnik enkät
zares prisl. verkligen, på riktigt, på allvar, faktiskt
zgodovínar zgodovínarka historiker
žêlja önskan, begär, lustgloslistan är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: