S slovenščino nimam težav: kapitel 4: När är banken öppen? till slovenska

Kdaj je banka odprta?
Babica in dedek pošljeta Emilu dva tisoč kron. On ne gre v/(na) banko, saj je zdaj zaprta. Banka se odpre ob pol desetih in se zapre ob treh, vendar ura je štiri. Emil gre na pošto. Pošta je odprta od devetih zjutraj do šestih zvečer.


kommentarer
  • Både na banko och v banko går att använda, många slovener säger faktiskt ”na banko”, även om viss språkvårdare protesterar, det finns en tendens liknande den svenska att gärna använda ”på” vid alla möjliga inrättningar.
  • Verben öppna och stänga är s.k. transitiva på slovenska, dvs. EN PEROSN öppnar / stänger EN SAK. När personen inte nämns måste man ta till reflexiv form för att göra satsen passiv och därmed opersonlig.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: