S slovenščino nimam težav: kapitel 4: uppgift 11 Dokončajte povedi på s. 16 i övningshäftet

Čeprav jem veliko sadja in zelenjave, sem vedno prehlajen.

Čeprav zjutraj nimam veliko časa, moram iti k zobozdravniku.

Čeprav sem šla v zelo drago restavracijo, je bila hrana preslana.

Čeprav Janez ne mara špinače, je pojedel vse torteline.


kommentarer
  • Obetonade småord skall stå direkt efter kommatecknet om det inte finns någon konjunktion som måste komma först.
  • Cel används mest om räknebara ord (en, två, tre, fyra föräldraledigheter). Cel betyder "en hel", medan celi betyder "hela". Ves används främst vid icke räknebara s.k. ämnesnamn och abstrakta ord. Eftersom de är adjektiv skall de alltid står i samma kasus som substantivet som följer.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: