S slovenščino nimam težav: kapitel 5: uppgift 8 Odgovorite na vprašanja på s. 20 i övningshäftet

Kaj bi radi delali v prihodnosti? Zakaj?
V prihodnosti bi rad napisal zgodovinsko knjigo o življenju na slovenskem območju v srednjem veku.

Kateri poklic bi bil idealen za vašega sošolca? Zakaj?
Za mojega sošolca bi bil idealen poklic voznik avtobusa, ker rad potuje po svetu.

Kje bi radi živel? Zakaj?
Jaz bi rad živel ob morju na sončni strani Alp.


kommentar
Alpe är plurale tantum och ska därför här stå i genitiv plural.övningen är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: