Slovenian: Non-resident language refresher course, Volume VI: unit 57-60

Läs igenom texterna unit 57-60

Lär dig de nya orden:
Inga kommentarer: