Slovenska beseda v živo 2: kapitel 2: övning 26. Vprašajte. sid 16 i övningsboken

a) Kje dobite vizo?
b) Pri kom se pritožuješ v restavraciji?
c) H komu greš?
č) Kam rada greš?
d) Kje se rada sprehajaš?


kommentarer
kje uttrycker befintlighet - kam uttrycker riktningInga kommentarer: