Slovenska beseda v živo 2: kapitel 4: övning 28 Dokončajte povedi. s. 40 i övningsboken

a) ..., in sicer že v petek.

b) ..., to se pravi da ljubi hribe.

c) ..., in sicer posebne pasme.

č) ...devetletka.

d) ..., to se pravi da ima veliko članov.
Inga kommentarer: