Slovenska beseda v živo 2: kapitel 5: brevet på sidan 65 i textboken

ej korrekturläst!!


I broderns skugga
Trots att jag lever i en ordnad familj, så är jag inte lycklig. Jag är 17 år gammal, sjuklig och av timid natur. Efter grundskolan ville jag skriva in mig på veterinärlinjen på gymnasiet, eftersom jag önskade bli veterinär. Tyvärr hade jag för dåligt resultat och nu går jag på hotell- och restaurangskolan (motsvarigheten i Sverige). Jag är en helt vanlig gymnasieelev, men den här skolan glädjer mig inte. Jag har en bror, 22 år gammal, vilken är min raka motsats. Han studerar flitigt medicin, ägnar sig åt sport, är alltid i uppmärksamhetens centrum (och) han har många vänner. Mamma och pappa är mer välvilligt inställda till min bror, honom för de fram inför andra, kort sagt, han har alltid fördel före mig.
Även jag skulle vilja vara lika framgångsrik som min bror. Men jag kan inte lära mig, eftersom hotell och restaurang inte intresserar mig tillräckligt. Hela tiden är jag i min brors skugga och jag kan inte leva så som jag skulle vilja.
Vad ska jag göra?

Olycklige Tomi


översatt av flera studenterInga kommentarer: