Slovenska beseda v živo 2: kapitel 5: ansökan på sidan 64 i textboken

ej korrekturläst!!

Boris Jan
George street 3
Sydney


Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Trg OF 13
1000 Ljubljana

Angående: Stipendieansökan

Sidney, 25.1.20..


Bäste!
Jag fick er adress i den slovenska föreningen i Sydney och vänder mig nu till er med en vädjan om ett stipendium för studier i Slovenien.

Jag är 19 år och kommer från Australien, från Sidney. Mina föräldrar är slovener, men jag är född i Australien. Hemma pratar vi mycket om Slovenien, jag tar även aktivt del av den slovenska föreningen i Sydney, men än har jag aldrig haft möjlighet, att riktigt lära känna mina föräldrars hemland.(att jag riktigt skulle få lära känna mina föräldrars land.)
I år avslutade jag gymnasiet i Sidney och jag har beslutat mig, för att åka till Slovenien och studera. Men mina finansiella möjligheter är tyvärr begränsade. Jag kommer från en stor familj och redan sen en tid (så) försörjer jag mig själv med tillfälliga jobb. Resan till Slovenijen, uppehället och studierna, allt det är mycket dyrt. Därför ber jag er om hjälp i form av ett stipendium för studierna och uppehället.

För en fördelaktig lösning av (min) ansökan tackar jag er i på förhand och sänder er de bästa hälsningarna.


Boris Jan


Bilaga:
- rekommendation av den slovenska föreningens ordförande i Sydney.