S slovenščino nimam težav: kapitel 7: Razložite naslednje frazeme s. 46 i textboken

ej korrekturläst!!

Mojca živi na veliki nogi = Mojca lever ett jetsetliv (dvs i lyx).

Marko mi gre na živce = Marko går mig på nerverna (dvs irriterar mig).

Tom ima glasbo v krivi = Tom har rytmen/musiken i blodet (dvs är född väldigt musikalisk).

Jana ima dolg jezik = Jana är en pratkvarn/pratmakare (dvs snackar mkt strunt).

Andrej ima slovnico v malem prstu = Grammatiken sitter i ryggraden på Andrej (dvs han är säker på den).


övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: