S slovenščino nimam težav: kapitel 7: glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

bráda haka
cvetí -éł > blomstrar, blommar
čêlo panna
čem (lokativ) vad
číst ren, klar
črevó inälva, tarm
díhanje andning
diši dišati dofta, lukta
dovŕšni fullbordad
enolíčən monoton
gréh synd, last
hója vandring
hŕbet rygg
hrbteníca ryggrad
hujša hujšati gå ner i vikt
izrážanje > uttryckande, att uttrycka av izražati
jéd -í dat. lok. sing. jédi rätt, mål
jétra lever
kaditi röka
kajenje rökning
kášelj hosta
kljúb (+ D) trots
kljúb tému (temú) ändå, i alla fall
kljúb vsému trots allt
koléno knä
komóləc armbåge
kóščək (dim.) bit
kóst (skelett)ben
kóža hud
krí blod
lájša > lindrar
ledvíca njure
malénkost aning, smula, petitess
máterina dúšica backtimjan
míšica muskel
mnênje åsikt
možgáni (pl.) hjärna
načêlo princip
namóči < blöter
napétost spänning, stress
naráva natur
naredí < gör
nasvêt råd
nedovŕšni pågående
nekatéri (nekatêri) (indef. pro.) någon, en viss
neúmən dum, fånig
nóht nagel
nôga ben, fot
obdarúje < överlämnar, belönar, ger en gåva
odpové se < avstår
odvádi se < slutar med ngt, avvänjer sig
ohráni < bevarar, behåller
okončína extremitet
okóstje skelett
otróštvo barndom
ozíroma respektive
pljúča (pl.) lungor
počútje känsla
pogôj villkor
póleg bredvid
pomírja > lugnar
pópək navel
posébən särskild
posuší < torkar
prág tröskel
prehrána kost
priporóča > rekommenderar
pripráva förberedelse
prioraviti förbereda, göra i ordning
pŕsi (pl.) bröst
pŕst finger
ráma axel
ráste > växer
razlikúje > skiljer på
razmíšljanje funderande, att fundera av razmišljati
razváda last, dålig vana
rédno regelbundet
révma talspråk reumatism
skála sten, klippa
skrbí bryr sig
sladkaríja godis
smé > får, får lov, kan
spánje sömn
spočít utvilad
sréčnež lyckost
stálno ständigt
stárost (fem.) ålder
svetovánje rådgivning
svéž fräsch
trebuh mage, buk
treníra > tränar
trúp överkropp
uhó öra
umíva > tvättar
uspáva > söver
uspê < lyckas
ústa (pl.) mun
utéž vikt
vaditi träna
večína majoritet
veljá > stämmer, gäller
vmés mellan
vodíteljvodíteljica programledare
vrát nacke, hals
zarádi på grund av
zavéda se > är medveten om
zdeti si tyckas, verka
zelíšče ört
zgódnji tidig
zgoščenka CD
zredí se < går upp i vikt
žéja törst
žgánje konjak, brännvin
žívəc nerv


Inga kommentarer: