Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 52: Classroom Lesson No. 104: Part 1 Dialogue - svenska

Student: Herr lärare, var bodde ni under ert besök i Slovenien?
Lärare: Jag har släktingar i Ljubljana. Jag bodde hos dem under hela min vistelse i Slovenien.
Student: I vilken del av staden bor de?
Lärare: Mina släktingar bor i Sava-bostadsområdet.
Student: Har de ett eget hus?
Lärare: Nej. De bor i ett höghus på Savagatan.
Student: Men vad är ett höghus?
Lärare: Höghus kallas bostadshus med lägenheter som liknar skyskrapor. De har tio våningar och fyrtio lägenheter var.
Student: Ligger Savagatan långt från stadens centrum?
Lärare: Med trådbuss är det inte så långt. Förbindelserna med transportmedlen är mycket bra.
Student: Har era släktingar ingen egen bil?
Lärare: Nej. Där är det inte som här i Amerika. Lönerna är låga, från 20 000 till 35 000 dinar per månad, och bilarna kostar en miljon dinar och mer.
Student: Vilka transportmedel har de då?
Lärare: Cyklar och mopeder. På den senaste tiden har de börjat köpa bilar på månadsavbetalning.
övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: