Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 51: Language laboratory exercise no. 44

svara på frågorna på sidan 20-21

1. Učitelj Hribar je lani potoval v Slovenijo.
2. Čez Ameriko se je peljal v letalu, čez morje pa z ladjo.
3. V upravnem poslopju na letališču je kupil letalsko vozovnico.
4. Letalo je odpeljalo na vzletišče.
5. Na znak iz kontrolnega stolpa se je letalo pognalo po vzletišču in (se) dvignilo v zrak.
6. V letalu je Hribar imel zelo prijetno vožnjo.
7. Skozi okence je iz letala opazoval pokrajino pod seboj.
8. V jasnem vremenu se je pokrajina lepo videla.
9. V oblačnem vremenu je samo videl megleno morje.
10. V letalu ni mogel zaspati, ker ga je ropot motorjev preveč motil.
11. V New Yorku je pristal v soboto zjutraj.
12. Potoval je z ladjo ”Slovenija”.
13. Ko je gospod Hribar prišel na ladjo, so ladijski žerjavi nalagali zadnji tovor.
14. ”Slovenija” je dvignila sidro navsezgodaj zjutraj.
15. Vihar je nastal po treh dneh vožnje.
16. Vihar jo je premetaval kot orehovo lupino.
17. Potniki so dobili morsko bolezen.
18. Gospod Hribar je ”krmil” ribice čez ladijsko ograjo.
19. Sklenil je, da se v Ameriko vrne z letalom.


kommentarer
ang. 12 om även namnet på båten böjs i instrumentalis:
Det finns inga bestämda regler när det gäller ting.
För person och djurnamn gäller att man alltid böjer i alla led.

För geografiska namn gäller att man väldigt ofta böjer väldigt kända namn som har en framförställd beskrivande bestämning, t.ex. är genitiv "mesta Ljubljane" ca två gånger vanligare än "mesta Ljubljana" på Google, men det finns också en anstrykning av mera officiell betydelse av Ljubljana när båda leden böjs:

muzeji in galerije mesta Ljubljane vs. strehe mesta Ljubljana

För mindre framstående orter och andra geografiska namn, namn på biografer, båtar, böcker, kaféer etc. etc. etc. är det ovanligt att båda leden böjs.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: