Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 52: Language laboratory exercise no. 45

Här följer facitförslag till c.

1.Kateri je bil glavni namen Hribarjevega potovanja v Evropo?
Glavni namen njegovega potovanja je bil, da obišče Slovenijo.

2.Ali že dolgo ni videl Slovenije?
Ja, zelo dolgo že je ni videl.

3.Iz katere sosednje države je šel v Slovenijo?
V Slovenijo je šel iz Avstrije.

4.Kod teče meja med Avstrijo in Slovenijo?
Meja med Avstrijo in Slovenijo teče po vrhovih Karavank.

5.Kod je speljana železniška proga?
Železniška proga je speljana skozi predor pod Karavankami.

6.Ali vozijo po predoru tudi osebni avtomobili in avtobusi?
Ne. Skozi predor vozijo samo vlaki.

7.Kod pridejo v Slovenijo avtomobili in avtovbusi?
Avtomobili in avtobusi pridejo v Slovenijo čez Karavanke na Ljubelju ali na Jezerskem.

8.Katera ja prva železniška postaja v Sloveniji?
Prva železniška postaja v Sloveniji so Jesenice.

9. Kateri uradi so tam?
Na Jesenicah so carinarnica, poslopje milice in uradi upravnika meje.

10. Kaj so naredili miličniki in cariniki?
Pregledali so potne liste in prtljage.

11. Kam se je odpeljal gospod Hribar po pregledu?
Po pregledu se je gospod Hribar odpeljal v Ljubljano.

12. Pri kom je gospod Hribar živel v Ljubljani?
Stanoval je pri svojih sorodnikih.

13. Kaj imajo njegovi sorodniki v najemu?
Imajo stanovanje v stolpnici.

14. Kako pridejo v središče mesta, ker nimajo avtomobila?
Pridejo tja s trolejbusom ali s kolesom.

15. Koliko stane avtomobil v Sloveniji?
Avtomobil je takrat stal milijon dinarjev ali več.

16. Kdaj bodo Hribarjevi sorodniki kupili nov avtomobil?
Ko bodo imeli dovolj denarja.


kommentarer
Konjunktionen "da" kräver en böjd form av verbet, oftast i presens.

prefixet pri- uttrycker att förflyttningen rör sig mot ett visst mål. Detta mål måste då normalt nämnas i form av ett platsadverb(ial), t.ex. v središče mesta. Om man inte vill upprepa ett så långt uttryck kan man ersätta det med ett pronominellt adverb, här lämpligen ”tja” = "dit".


övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: