S slovenščino nimam težav: kapitel 8: Preberite naslednje besedilo s. 49 i textboken

ej korrekturläst!!

Till examination av kunskaper i slovenska kan kandidater anmäla sig senast 10 dagar före examinationsdagen genom att fylla i anmälningsblanketten och betala för tentamen. Examinationsavgiften är densamma för alla institutioner och är närmare bestämt 100 euro för tentamen på grundnivå och 121 euro för tentamen på fortsättnings- och avancerad nivå; priset inkluderar själva examinationen, ett övningsprov, examensbevis och porto för att skicka hem detta. Vid examinationstillfället måste kandidaten uppvisa ett giltigt id-kort med foto och ett kvitto på betalningen. En kandidat kan avanmäla sig från en examinationen senast två dagar före skrivningsdagen - i så fall kan han eller hon få tentera vid nästa tillfälle. Om man uteblir från tentamen utan avanmälan, måste man betala hela examinationsavgiften för nästa period.övningen är gjord av flera studenterInga kommentarer: