Litteratur: Primož Trubar: Ena duhovska peisen zuper Turke // En psalm mot turkarna

Bug oča, bodi per nas,
Kadar nom bode vmreti;
Našo revo žalost znaš,
Turk, vrag nas hto požreti.
Obtu skaži tujo Muč,
Ne pusti nas zatrejti,
Vragu lažom verjeti,
Hudo smert konec vzeti,
Bodi naša zvejst pomuč,
Tuj nam vselej na strani,
V pravi veri ohrani,
Pred tursko silo brani,
Bodi naš ščit dan tar nuč,
V sliši nas, lubi oča Bug.

Fader vår, var med oss
När vi skall dö
Vår sorgsna misär känner du
Turken och djävulen vill sluka oss.
Visa här din makt
Lämna oss inte att nedtryckas
Att djävulens lögner tro
Att till sist en fasansfull död möta
Var vår trogna hjälpare
Stå alltid vid vår sida
Bevara oss i den sanna läran
Försvara oss från den turkiska makten
Var vår sköld om dagen och om natten
Hör oss, älskade fader gud

Jezus Cristus naš Bug kral,
Naša božja pravica,
Naše grehe si z nas spral,
Rešil nas od hudiča.
Ne daj de bi tuja čast,
Od Turkov se zatrla,
Od Papeža zavergla,
Tuja Cerkov rezderla,
Skaži zdaj tujo oblast,
Daj se vsem ludem znati,
Povsod prov pridigati,
V te terdnu verovati,
Ne daj nom od tebe past,
V sliši nas, Jezus lubi Bug.

Jesus Kristus, vår Gud och konung
Vår gudomliga rätt
Våra synder du renat oss från
Bevarat oss från djävulen.
Låt inte din ära,
Utplånas av turkarna
avfalla från påven.
Din kyrka rämna.
Visa nu din makt
Ge dig till känna för alla
Att överallt predika rätt
På dig fast tro
Låt oss inte falla från dig,
Hör oss Jesus, vår älskade Gud

Sveti Duh naš Vučenik,
Skaži nom tujo milost,
Naš vseh Troštar, Pomočnik,
Gledaj na našo dinost.
Vrag, smert, Turk nas strašijo,
Kir smo Boga spoznali,
Po tujim vuku dijali,
Jezusu se podali,
Zatu nas souvražijo,
Daj nom v veri obstati,
Tuj vuk vselej deržati,
Turkom Trojico znati,
De nas več ne dražijo,
V sliši nas, lubi Sveti Duh.

Den heliga ande, vår vägvisare
Visa oss din nåd
Allas vår hjälpsame tröstare
Skåda vår sammanhållning
Djävulen, döden, turken skrämmer oss
För vi har bekänt oss till gud
Handlat i enlighet med din lära
Vigt oss åt Jesus
Därför hatar de oss
Giv oss att förbli i tron
Din lära att för alltid hålla
Ge turkarna insikt om treenigheten
Så att de aldrig mer plågar oss
Hör oss, älskade heliga ande

översatt av Gandalf Tätting 2011-05
granskat av Morgan Nilsson

Inga kommentarer: