A, B, C... 1, 2, 3 Gremo • 2. enota • slovarček

Träna glosorna på:

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående

ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.


adíjo hej då
áu aj
čáj te
Čestítam. Grattis., Gratulerar.
dôbro bra
enáko (tack) detsamma
fánt kille
gospá fru, dam
gospód herre, herr
govorí talar, säger
gré det går
hvala tack
in och
izvóli, izvólite. var så god, varsågod
môški man
oprôsti. oprostíte ursäkta, förlåt
oprôsti. ursäktar, förlåter
púnca tjej
počási sakta, långsamt,
bólj počási långsammare, saktare
ponoví upprepar
pozná känner
poznájo se de känner varandra
prijáteljprijáteljica vän, väninna
prósi ber
razúme förstår
spozná lär känna
tórta tårta
zeló mycket, väldigt
želíta ni (två) vill ha
želíte ni (flera) vill ha
žénska kvinna
žívjo, živio, živjo hej



A bi kávo? Skulle du vilja ha kaffe?, Skulle ni vilja ha kaffe?
A bóste sók? Vill ni ha juice?
A bóš sók? Vill du ha juice?
A govoríš angléško? Talar du engelska?
A govoríte slovensko? Talar ni slovenska?
A se poznata? Känner ni varandra?
Dóbər dán. God dag.
Dóbər ték. Smaklig måltid, Hoppas det skall smaka
Dóbər večér. God kväll.
Dôbro jutro. God morgon.
Já, prósim. Ja, tack
Kakó si? Hur mår du?
Kakó ste? Hur mår ni?
Láhko nóč. God natt.
Lepó se imèj., Lepó se imèjte. Ha det bra
Me veselí. Det glädjer mig, Trevligt att träffas
Mudí se mi Jag har bråttom
Na zdrávje. [nazdráwje] Skål, Prosit
Nasvídenje!, Na svidenje! På återseende!
Nê, hvála. Nej, tack
Ní za káj. Ingen orsak, Inget att tacka för, Det var så lite
Se slíšiva., Se slišimo Vi hörs
Se vidiva., Se vídimo. Vi ses
Še kár. Det är inte så farligt, Det går rätt bra
v redu okej
Vsê nájbóljše. [usê nájbólše] Grattis, Allt gott



Inga kommentarer: