Slovenska A1 • Textläsning • Text 44
Denna dialog är en lätt bearbetning av texten på sidan 40 i Za začétək.


– Pétər, kdáj vstáneš?
– Vstánem ob sêdmih.
– In kdáj zajtrkúješ?
– Zajtrkújem ob pôl ôsmih.
– Kdáj gréš na fakultéto?
– Na fakultéto grém ponavádi ob devêtih.
– Kdáj kósiš?
– Kósim okróg ênih.
– Kdáj študíraš?
– Študíram od tréh do sêdmih zvečér.
– Kdáj večérjaš?
– Večérjam okróg ôsmih.
– Kdáj pa spíš?
– Spím od enájstih zvečér do sêdmih zjútraj.


Nove besede

vstáne, vstáł < vstája, vstájał stiga upp
zajtrkúje, zajtrkováł > äta frukost
ponavádi vanligtvis (jfr. naváda vana)
kósi, kósił > äta lunch
okróg (+ genitiv) omkring
večérja, večérjał > äta kvällsmat

Komentarji

Klockslag

Hela klockslag anges med oböjd form av grundtalet.

Úra je êna.
Klockan är ett.

Úra je pét.
Klockan är fem.

Halv timme anges med pôl halv följt av nästa timme i genitiv. Siffrorna slutar i genitiv på -ih, utom dvéh två och tréh tre.

Úra je pôl ênih.
Klockan är halv ett.

Úra je pôl tréh.
Klockan är halv tre.

Úra je pôl pêtih.
Klockan är halv fem.

För att ange när något inträffar används prepositionen ob vid som följs av lokativ. Jämför engelskans at.

Večérja bo ob (pôl) ôsmih.
Kvällsmaten blir klockan (halv) åtta.
(jfr. Supper will be at eight.)

Andra nyttiga prepositioner i samband med klockslag är od från, do till, okróg omkring. De följs alla av genitiv av timslaget.

Zajtrkújem okróg ôsmih.
Jag äter frukost ungefär klockan åtta.

Délam od devêtih do šêstih.
Jag arbetar från nio till sex.


Verb på -úje

Verb som i sin grundform (3 pers. sing.) slutar på -úje byter i l-participet ut denna ändelse mot -ováł. Betoningen är helt förutsägbar vid sådana verb.

presens: pripovedúje
l-particip: pripovedováł berätta

presens: zajtrkúje
l-particip: zajtrkováł äta frukost

Inga kommentarer: