Ordböcker på webben


Översättningsordböcker

Enspråkig ordböcker

Korpusar
  • Evrokorpus - parallell slovensk-engelsk korpus med 27 miljoner ord och slovensk-tysk korpus med 800 000 ord
  • FIDA plus med 621 miljoner ord vid Filosofiska fakulteten och förlaget DZS •
    Användarmanual
  • Nova beseda med 160 miljoner ord vid Slovenska vetenskapsakademin
  • Multext East - vid Institut Jožef Stefan
  • WebCorp - verktyg för sökning på webben

Historiska ordböcker

Dialektordböcker


Uttalsordbok