Slovenska beseda v živo 2: facit kapitel 5

ej korrekturläst!!

Rešitve - del. zv.

2. Odgovorite.
a) Prišla je Ana Koren.
Prišla je Nives Koren.
Prišla je Gospa Koren.

b) Spomnim se Ane Koren.
Spomnim se Nives Koren.
Spomnim se Gospe Koren.

c) Telefoniral(a) bom Ani Koren.
Telefoniral(a) bom Nives Koren.
Telefoniral(a) bom Gospe Koren.

č) Povabil(a) sem Ano Koren.
Povabil(a) sem Nives Koren.
Povabil(a) sem Gospo Koren.

d) Stanujem pri Ani Koren.
Stanujem pri Nives Koren.
Stanujem pri Gospe Koren.

e) Pogovarjam se z Ano Koren.
Pogovarjam se z Nives Koren.
Pogovarjam se z Gospo Koren.


3. Dopolnite.
Kitajsko, Borzi znanja, pogostih fraz, prijazno uslužbenko, gospe Wang, Kitajka, gospe Wang, konverzacije, Ingrid, ceno, dobre prijateljice, Ingrid, hčerki Lini, Lino


4. Dopolnite.
a) rešitve, rešitve, rešitvami, rešitve, rešitev
b) odločitev, odločitve, odločitve, odločitve, odločitvami
c) breskev, breskvami, breskve, breskvi, breskev


6. Dopolnite.
a) osebnost, osebnosti, osebnostjo
b) priložnost, priložnost, priložnosti
c) pesem, pesmi, pesmi, pesmi
č) bolezni, bolezni, bolezni, bolezen
d) pot, poti, pot, poti
e) pomočjo, pomoči, pomoč, pomoči


9. Zanikajte.
a) Ob koncu leta ni mi treba narediti izpita.
b) Jutri ne bom mogel/mogla priti k tebi na obisk.
c) Oče ne bo mi mogel posoditi avto.
č) Učbenik Slovenska beseda v živo si ne moreš izposoditi v knižnici.
d) Ali ni ti treba vikati profesorje?


10. Povedi postavite v preteklik ali prihodnjik.
a) Vzgojiteljice so morale pripraviti aktivnost za otroke./ Vzgojiteljice bojo/bodo morale pripraviti aktivnost za otroke.

b) Ni mi bilo treba priti na predavanje./Ne bo mi treba priti na predavanje.

c) Projšno za štipendijo ste morali/morale oddati do 30. aprila./Projšno za štipendijo boste morali/morale oddati do 30. aprila.

č) Tomi se ni mogel vpisati na veterinarsko fakulteto./Tomi se ne bom mogel vpisati na veterinarsko fakulteto.

d) Informacije o tečaju lahko smo poiskali na medmrežju./Informacije o tečaju lahko bomo poiskali na medmrežju.

e) Na šolski izlet lahko smo pripeljali tudi svoje prijatelje./Na šolski izlet lahko bomo pripeljali tudi svoje prijatelje.11. Dopolnite dialoge, kot kažejo primeri.
1.
a) ga moraš
b) ni vam je treba
c) ni ga trebaš

2.
a) ne morem
b) lahko me pokličeš
c) ne morem

3.
a) ne smete
b) ne smeš
c) lahko
č) smete
d) smem


12. Dopolnite tabelo kot kaže primer.
a) Danes lahko greš k prijateljici na obisk. Ni se treba učiti.
b) Ja, lahko ti pomagam.
c) Ne, ne bom ti mogel/mogla sposoditi mojega učbenika.
č) Ana jutri lahko pride k pouku.
d) Ne bom ti mogla poklicati popoldne.
e) Ni vam treba prinesti zaključno spričevalo.
f) Morate biti tiho.
g) Lahko zamudim predavanje.


14. Izberite pravilne oblike.
a) želijo, mogli
b) lahko, morali
c) želite, morete
d) želi, morejo
e) hočes, ni ti treba
f) hotel, želel, ne more
g) ne sme, mu ni treba


16. Obkrožite pravilno obliko.
a) se spočiti
b) kupit
c) teč
č) hoditi
d) prijavit
e) obleč18. Spremenite povedi, kot kaže primer.
a) Študentje so šli v knjižnico poiskat informacije za seminarsko nalogo.
b) Pritekel/Pritekla sem ti povedat novico.
c) Gregor je odšel na Dunaj študirat dirigiranje.
č) Učenci so šli na šolsko igrišče igrat nogomet.


23. Obkrožite pravilne oblike.
a) a, c, b, d, a, b, a, d
b) b, c, a, d, c, c, a, a, c, b, a, a, c, a, d, c
c) a, c, b, c, b, a, b


24. Povežite povedi, ki pomenijo isto.
a) 3
b) 5
c) 4
č) 1
d) 225. Dokonjčate misli s slovenskimi pregovori.
a) Kolikor znaš, toliko veljaš.
b) Kar se Janezek nauči, to Janez zna.
c) Človek se uči celo življenje.
č) Za dežjem vedno posije sonce.
d) Brez muje se še čevelj ne obuje.