Slovenska beseda v živo 2: glosor kapitel 5

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.angína halsfluss
bívanje uppehälle
boléhən dålig, sjuk, sjuklig
čára čárał, čárati > trollar
čepráv fastän, även om, trots att
čísto helt, fullständigt, riktigt, väldigt, alldeles
diják gymnasieelev
dodátno extra
duhòvnik präst
grádbeništvo byggnadsindustrin, byggnadsteknik
hodúlja stylta
izobražúje izobraževáł, izobraževáti > utbildar
izzív utmaning
korístən nyttig
mánjvrédnostni kompléks mindervärdeskomplex
naklónjen välvilligt inställd, vänlig, , snäll
namenílnik kort infinitivform
naráva natur
nasprótje motsats
naučí se naúčił, naučíti < učí se lär sig
obráča (se) obráčał, obráčati > obŕne (se) vänder (sig)
navdúšen entusiastisk, begeistrad, upphetsad, hänförd
obúpa obúpał, obúpati < förtvivlar
obvláda obvládał, obvládati < behärskar
ogléda si oglédał, oglédati, oglèj < ogledúje si ser sig omkring, inspekterar, besöker
oglasí se oglásił, -íla, oglasíti/oglásiti < ogláša se hör av sig, kommer på besök
omejên begränsad omísli si omíslił, omísliti < skaffar sig
omogóča omogóčał, omogóčati > möjliggör
osébnost personlighet
plah blyg
počné počéł, počéti > gör
pogóst vanlig, vanligt förekommande
posnétək inspelning, foto
povprašúje povpraševáł, povpraševáti > efterfrågar
povpréčən genomsnittlig, medelgod
pozórnost -i uppmärksamhet
požíra požírał, požírati > sväljer, slukar
prédnost (pred drugimi) företräde
prék(o) (+G) genom, över, via
premíkanje förskjutning, rörelse
prídən duktig, flitig
prilóga bilaga
prilóžnost (fem. G. -i) tillfälle, möjlighet
priporočílo rekommendation
prôšnja vädjan, bön
sámozavéstən självsäker, självmedveten
sestávi sestávił, sestáviti < sestávlja sätter samman, utgör beståndsdelar
skrátka kort sagt
snòv-í ämne, substans, matera, material, tema
sodelúje sodelováł, sodelováti > samarbetar, tar del av
spremémba förändring
sprétnost skicklighet
spričeválo betyg
sréča sréčał, sréčati < srečúje möter, träffar
strôjništvo maskinteknik
tóda men
trdítəv (fem. G. trdítve) påstående, uttalande
ugáne ugánił, uganíti < gissar
ugódən fördelaktig, förmånlig
urejên ordnad, reglerad
uspéh/uspêh framgång
ustanovljên grundad
utemeljí uteméljił, utemeljíiti < utemeljúje baserar på, grundar sig på
zarés verkligen, på riktigt, på allvar, faktiskt
zméraj alltid
zmóžnost (fem. G. -i) förmåga, skicklighet
značáj karaktär, egenskap
Inga kommentarer: