Slovenska beseda v živo 2: kapitel 2: övning 9 Tvorite besedne zveze. sid 11 i övningsboken

a) Ob mojem obisku Slovenije sem bila v Ljubljani.
b) Ali potrebujete rezervacijo hotelske sobe?
c) Cena prenočišča je triindvajset evrov.
č) Kulturno središče Slovenije je Ljubljana.
d) Pri prestopu meje potrebujete potni list.
e) Kontrola potnega lista je pri prestopu meje.
f) Namen potovanja je obisk v Maribora.
g) Mednarodno zavarovanje vozila potrebujete pri obisku Slovenije.


kommentarer
skillnaden mellan obisk v Mariboru/Maribora
Lokativ (Mariboru) används för ett besök hos en person i Maribor.
Genitiv (Maribora) används om du bara besöker staden.


Inga kommentarer: