Slovenska beseda v živo 2: kapitel 2: Podatki o Sloveniji iz turističnega vodnika

Uppgifter om Slovenien från en turistguide.

Slovenien är till ytan 20.251 km2 och har omkring två miljoner invånare. Landet gränsar i norr till Österrike, i öst och söder till Kroatien, i väst till Italien, i nordöst till Ungern. Huvud(stad) och största stad är Ljubljana, som också är ekonomiskt och kulturellt centrum i Slovenien, följer gör Maribor, Celje och Kranj. Det hösta berget är Triglav.


När ni passerar gränsen behöver ni identitetshandling (pass, körkort eller legitimation) för att passera tullkontrollen. Vilka dokument behöver ni? Det beror på det avtal, som Slovenien eller Europeiska Unionen har med det land, från vilket ni kommer från.. Om ni kommer från ett land, för vilket är föreskrivet visum, rekommenderar vi er, att erhålla ett vid Republiken Sloveniens representation utomlands före gränspassagen. Visum för transit eller vistelse i Slovenien kan ni erhålla vid gränsen om syftet med resan är klart och om ni har garanterade finansiella medel eller ett garantibrev. Utländska bilförare måste, vid gränspassagen, visa grönt kort, dokument om internationell fordonsförsäkring.översatt av flera studenter


Inga kommentarer: