Slovenska beseda v živo 2: kapitel 2: frågorna på s. 19 i textboken

Káj poméni LP?
LP pomeni lep pozdrav.

Kákšna je razlíka med navádnim písmom in elektrónsko póšto?

alt 1
Navadno pismo se piše ročno na papirju in se odda v nabiralnik. Elektronsko pošto se piše na računalniku in se pošilja elektronsko po spletu.

alt 2
Navadno pismo pišemo ročno na papirju in oddamo v nabiralnik. Elektronsko pošto pišemo na računalniku in pošiljamo elektronsko po spletu


kommentarer:
reflexiv sats:
Elektronsko pošto (objekt - ack.) se (subjekt) pošilja po spletu.
Man skickar e-mail via internet. / E-mail skickar man via internet.

passiv/reflexiv sats:
Elektronska pošta (subjekt - nom) se (objekt/agent) pošilja po spletu.
E-mail skickas via internet.

aktiv sats:
Elektronsko pošto(objekt - ack) pošiljamo(underförstått subjekt - nom.) po spletu.
Vi skickar e-mail via internet.
Även denna sista aktiva variant kan mycket väl översättas Man skickar...


Poslušajte telefonski pogovor in odgovorite.
Kjé je zdáj Andrèj? On je v New Yorku.
Zakáj telefoníra Tánji? Andrej telefonira Tanji, ker skupaj s prijateljem, v februarju pride v Slovenijo, in bi hotel, da ju pride iskat na letališče.
Káj mu je Tánja odgovoríla na njegôvo prôšnjo? Tanja mu je odgovorila, da bo prišla.Inga kommentarer: