Slovenska beseda v živo 2: kapitel 2: frågorna på s. 23 i textboken

Poslušajte pogovor moškega in ženske na posnetku in odgovorite:
Kdó se pogovárja? Carinik in potnica.
Kjé potéka pogôvor? Na carini.

de andra svaren finns i facit

Dve prijateljici se pogovarjata. Poslušajte in odgovorite.
Káj se je zgodílo Slávici ob prihôdu na letalíšče Brník? Na letališču so ji izgubili kovček.
Káj je mórala naredíti? Morala je izpolniti obrazec o izgubljeni prtljagi.


de andra svaren finns i facit


Inga kommentarer: