S slovenščino nimam težav: kapitel 2: glosor

aktívno aktivt, flitigt, upptaget

basen -sni
čas -a
• prosti čas

čimvêč så mycket som möjligt
drugáče annars
družábən sällskaps-
flávta flöjt
hója gång, vandring
izdelovánje tillverkning
izjáva uttalande, påstående, utsago
izpit -a
kipar -ja
kipárjenje skulptur, skapandet av skulpturer
klepetánje chattande
kómaj knappt, med svårighet, så snart, just, först
košárka basket
kovánec mynt
krivica -e
krížanka korsord
lenári > drönar, latar sig
líkoven estetisk, konstnärlig
mlaka -e
nakít smycke
naráva natur
naštéje < lista, räkna upp
nedolóčnik infinitiv
nóče vill inte, negerande hoče
obiskovánje besök
odbójka volleyboll
pápiga papegoja
pétje sång, sjungande
pléza > klättrar
pletênje stickning, vävning, virkning
počnê > gör
povabílo inbjudning

povabiti. povabim

prežívlja > preživí överlever, tillbringar
pridévnik adjektiv
priredítəv föreställning
privóšči si unnar sig

prost -a -o
• prosti čas

razglednica -e

razhuditi, razhudim

razstáva utställning
rédko sällan
rešúje > räddar
• rešuje križanke löser korsord

risanje -a

rôčen hand-
rôčni sprétnost hantverk
Fet
slikanje –a

sprejêm < mottagning
sprejémanje > accepterande
sprétnost konst, skicklighet, förmåga
stík kontakt
šivánje sömnad

štorklja -e

ték 1. lopp 2. aptit
trobénta trumpet
ukvárja se > sysselsätter sig, är upptagen med ngt
• ukvárja se s špórtom håller på med sport
umétnost konst

ves
• ves vikend

vikend -a

zavráčanje > avfärdande, refuserande, nejtackande
zbíranje samlande
zméni se zmeníł se < kommer överens, avtalar
zménjen sem jag är uppbokad

znamka -e

znan -a -o

žóga bollgloslistan är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: