S slovenščino nimam težav: kapitel 2

Läs hela kapitel 2 på sidorna 10-15 i textboken. Lyssna på alla inspelningar på CD:n.

Glosor finns här

Grammatik
På sidan 11 uppmärksammas du på att datum uttrycks genom att både ordningstalet och månaden står i maskulinum genitiv singular.

+ veckodag i singular uttrycks med prepositionen v + ackusativ singular av veckodagen.

+ veckodag i plural uttrycks med prepositionen ob + lokativ plural av veckodagen.

På sidan 12 repeteras verbens böjning i presens.

På sidan 13 repeteras adjektivens och substantivens ändelser i nominativ och ackusativ, liksom dessa former av de personliga pronomenen.

Det påpekas att subjektet står i nominativ, medan det direkta objektet i satsen vanligtvis står i ackusativ. Ackusativ förekommer också efter en del prepositioner, i synnerhet za i betydelsen för samt v och na då dessa uttrycker förflyttning.

På sidan 14 repeteras några konjunktioner: in och, ter samt, ali eller, če om, kadar när, ko när. Skillnaden mellan kadar och ko består i att ko används om man syftar på ett konkret tillfälle, medan kadar används om man syftar på flera tillfällen eller uttalar sig generellt utan att syfta på något särskilt tillfälle.

Övningar
 • Börja arbeta med övningarna i textboken och gör sen alla i övningshäftet
 • Rätta övningshäftets övningar med facit som du hittar i textboken s. 72

Arbetsuppgifter
 • Översätt texten Neda Gačnik, miss Slovenije 1999 s. 10 i textboken - jämför med facit förslag
 • Översätt texten Pavle Kozjek, alpinist s. 10 i textboken - jämför med facit förslag
 • Gör uppgift Odgovorite på s. 10 i textboken - jämför med facit förslag
 • Gör uppgift Kaj delajo v prostem času... på s. 15 i textboken - jämför med facit förslag
 • Översätt texten Slavko Pregl: Kakšna krivica (basen) och svara på frågorna längst ner på s. 15 i textboken - jämför med facit förslag
 • Gör uppgift 7 Kaj radi delate? på s. 7 i övningshäftet - jämför med facit förslag
 • Gör uppgift 10 Dokončajte povedi på s. 7 i övningshäftet - jämför med facit förslag
 • Översätt Ett vykort till slovenska - jämför med facit förslag
 • Översätt Ellens familj till slovenska - jämför med facit förslag
Inga kommentarer: