S slovenščino nimam težav: kapitel 3: uppgift Odgovorite på s. 16 i textboken

Koliko časa traja porodniški dopust v Sloveniji?
– Porodniški dopust traja v Sloveniji dvanajst mesecev.

Koliko porodniškega dopusta lahko vzame oče?
– Oče lahko vzame ves porodniški dopust.

Od kod je Darko Garber?
– Darko Gaber je iz Ljubljane.

Kje je v službi?
– Darko je v službi v igralnici.

Kdaj dela?
– Dela ponoči.

Kaj je po poklicu Darkova žena?
– Darkova žena je po poklicu arhitektka.

Zakaj sta se odločila, da porodniški dopust vzame Darko?
– Ker Darkova žena ni želela ostati doma tako dolgo časa in ker je Darko vesel, da lahko ostane doma in živi bolj normalno.

Kaj mislijo nekateri Darkovi znanci in prijatelji?
– Mislijo, da je skrb za otroke delo za ženske in da ”pravi” moški ne skrbijo za otroke.övningen är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: