S slovenščino nimam težav: kapitel 3: Slovenija iz zgodovine på s. 21 i textboken

Grevarna av Celje
Grevarna av Celje levde under 1300- och 1400-talet i det slovenska området. Från obetydliga adelsmän utveckades de till en av de största dynastierna i Europa. Mäktigast var de under Herman II, som tillsammans med den senare tyske kejsaren Sigismund slogs mot turkarna. Som belöning fick han åtskilliga territorier. Sigismund gifte sig med hans dotter Barbara, som då blev tysk kejsarinna.

Herman den andre gifte bort sin äldste son Friderik med Elizabeta Frankopanska och knöt då band med den kroatiska adeln och fick fri tillgång till havet. Men Friderik förälskade sig i den vackra men fattiga adelskvinnan Veronika Deseniška. Det sades att han på grund av henne mördade sin fru Elizabeta. Herman den andre blev ursinnig: han lät dränka Veronika. Han spärrade in sin son Friderik i ett torn, som än idag heter Frideriks torn.

Ulrik den andre, den siste riktiga greven av Celje, dog barnlös år 1456 och hans territorium togs över av Habsburgarna.kommentarer
De båda damer har adjektiviska efternamn som är böjda i femininum på slovenska och bör återgå till nominativ i en översättning. Annorlunda är det i modern slovenska där kvinnors efternamn i modernt språk normalt står oböjda i maskulinum.

Historiska figurer brukar ofta ha/få försvenskade eller åtminstone förtyskade namn, så man kan ju fundera över Elisabet, Fredrik, Friedrich etc. etc. Det är en smaksak men traditioner och textens målgrupp spelar en viktig roll.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: