S slovenščino nimam težav: kapitel 4: Odgovorite på s. 27 i textboken

Kje je živel ribič?
Ribič je živel ob Dravi na Koroškem.

Kako je postal bogat?
Zaradi njegovega ribolova v Dravi.

Kam ga je poslala Drava?
Drava ga je poslala daleč po svetu.

Kaj je našel v drugih krajih?
V drugih krajih je našel ljudi, ki so imeli pšeničen in ržen kruh.

Kaj je naredil s kruhom, ko se je vrnil domov?
Kruh je vrgel v Dravo.

Kako se zgodba konča?
Drava je naraščala in sejala sta se rž in pšenica.


övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: