S slovenščino nimam težav: kapitel 4: Iz knjig... s. 27 i textboken

Sagan om Drava
(ur boken Slovenska folksagor)

Det var på den tiden då våra förfäder ännu inte kände till råg och vete. Då levde vid floden Drava i Koroška en mycket rik fiskare. All sin förmögenhet hade han tjänat in genom att flitigt fiska i Drava. Full av tacksamhet frågade han en dag Drava: Kära moder Drava, hur kan jag återgälda att du har hjälpt mig till välstånd?

På den frågan svarade Drava:
”Ge dig iväg långt bort i världen. Där i ett avlägset land ska du finna människor som har vete- och rågbröd; köp en limpa av vardera och återvänd med dem till mig!”
Fiskaren gav sig iväg på färden och kom fram till rika och vackra länder.
Folket där åt något som han dittills inte känt till: ett vackert bröd. Han köpte två limpor, som Drava hade befallt honom – beställt. När han kom tillbaka kastade han vete- och råglimpan i Drava. – Därefter började Drava stiga och svämmade över hela den vänstra och den högra flodbädden. Men när vattnet hade runnit undan började fin råg och gult vete skjuta skott ur jorden.

På så sätt fick människorna utsäde och överallt började de så råg och vete.övningen är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: