S slovenščino nimam težav: kapitel 4: glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.


blagostánje välstånd, förmögenhet, rikedom
bogát rik
brég strand, bank
butéljka flaska, butelj
česar "kam" i genitiv
cvíčək rött vin från Dolenjska
dáljen fjärran
dotlèj tills dess
Drava biflod till Donau
drobíž växel
drobtína brödsmulor
góba svamp
govéji nöt, biff
hlébec limpa
hvaléžnost tacksamhet, uppskattning
izdélək produkt
• mlečni izdelek

izraz

klepetá > prata

količinski -a -o

króžnik tallrik
krúhek bröd (dim)

lonček -čka

lóvski jägar-
málce en bit, en aning

malicati, malicam
masten -tna -o

mešálnik mixer

mlečni -a -o

nadêv fyllning
nadevan fylld, uppstoppad, späckad
namáže < smörjer
narášča > stiger
narézək kallskuret, charkuteri
národni folk-, national-

nezadovoljstvo -a

obdrží < behåller
oblikúje -ováł > formger, designar, formar
odgánja > fördriver
odlóči se < bestämmer sig
odprávi se < -právlja ger sig i väg, ger sig av
odpŕt öppen, öppnad

odsvetovati, odsvetujem

okús smak
okúsən välsmakande, läcker, smaklig
oséba person
pecívo kakor, bakverk
písan färgglad, färggrann
pokrít täckt
pòłn hel, full, packad, fullproppad
polovíca halva

polž -a

pomémbən viktig
ponúja > erbjuder

poper -pra

popíje < dricker upp
poplávi < översvämmar
poskúsi < försöker, provar
povŕne < gengäldar, återbetalar
povsód överallt
prádéd gammelfarfar
právljica saga
predjéd fem. förrätt
Prekmurska gibánica bakelse från Prekmurje

predlagati, predlagam

premožênje förmögenhet
pridobí < tjänar, erhåller, förvärvar
prilóga 1. bilaga 2. tillbehör (mat)
primerjáva jämförelse

pritoževanje -a

prtíč servett, handduk

prtiček -čka


pšeníca vete
račúna > räknar, beräknar
rastlínski vegetabilisk
razkuhan överkokt
rebúla vitt vin från Primorska
refošk rött vin från Primorska
rézanəc pasta, nudel vanl. pl.
ríbič fiskare
ŕž råg
sádež frukt
séje sår, sätter frö
séme säd
sestavína ingrediens
skúta kvarg
sladíca efterrätt

sladkor -orja
slan -a -o

stebêr kolumn, pelare
stoplên smält
širôk bred
štrúkelj rullat bakverk
testó deg
užíva > njuter
velí vêleł beordrar
vléčen dragen
vónj doft
vrèł kokande
vŕže vŕgəł < kastar
vsáj åtminstone
začímba krydda

zadovoljstvo -a

zájəc hare
zavit inlindad
zméša < blandar ihop, mixar
zvíje < rullar
žíto sädesslag, spannmål
živáhən livliggloslistan är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: