S slovenščino nimam težav: kapitel 4

Läs hela kapitel 4 på sidorna 22-27 i textboken. Lyssna på alla inspelningar på CD:n.

Glosor finns här

Grammatik
På sidan 24 repeteras substantivens, adjektivens och pronomenens former i genitiv.

Listan över genitivens användningsområden tar upp:
  • objektet efter nekat verb,
  • det som inte finns vid verbet ní, ní biló, ne bó,
  • angivande av relation mellan två substantiv (t.ex. ägande eller annan samhörighet),
  • efter alla ord som uttrycker någon form av mängd och mått
  • efter en liten grupp speciella verb, bl.a. báti se vara rädd för, spomínjati se minnas, veselíti se glädja sig över,
  • i datum, samt
  • efter en rad prepositioner.

Slutligen påminner man om att verbet alltid står i singular neutrum om subjektets huvudord står i genitiv.

När det gäller konjunktionerna är det denna gång və’ndar, ámpak men samt čepráv fastän.

Övningar
  • Börja arbeta med övningarna i textboken och gör sen alla i övningshäftet
  • Rätta övningshäftets övningar med facit som du hittar i textboken s. 73-74


ArbetsuppgifterInga kommentarer: