S slovenščino nimam težav: kapitel 5: Odgovorite på s. 33 i textboken

Kdo so osebe, ki nastopajo v besedilu, in kaj veste o njih?
Osebe so Petra, Maja, Nika in Silvija. Maja in Nika imata trinajst let, Petra in Silvija pa štirinajst.

Zakaj so se odločile, da bodo služile denar?
Ker potrebujejo denar za kopalke in druge stvari.

Kakšno delo so si izbrale?
Petra bo delala v gostilni. Maja, Nika in Silvija bodo pazile otroke.

Kaj mislite, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju zgodbe?
Mislim, da bodo deklice pazile otroke.

Ali ste se tudi vi kdaj odločili za počitniško delo?
Ja, imel sem veliko počitniških del.

Kakšni so vaši spomini na prvo službo?
Bil sem zelo živčen.


övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: