Slovenska beseda v živo 2: kapitel 4: Moj hobi: pevski zbor s. 49 i textboken

Min hobby: sångkör

Tanjas hobby är sång. Sedan några år sjunger hon i en kör. Läs berättelsen, i vilken hon presenterar sin hobby.

Tone Tomšičs akademiska sångkör (förkortat APZ) verkar i Ljubljana. (Vi) APZ-medlemmar är framför allt studenter, och vi är för övrigt 60 medlemmar. Vi sjunger på många konserter och vi turnerar i hela världen.

APZ är en blandad sångkör, således sjunger sopraner, altar, tenorer och basar i den. I vår repertoar finns diverse sånger, vi framför allt från slovenska folksånger till samtida kompositioner närmare bestämt nykomponerade verk.

Ordinarie sångrepetitioner har vi på tisdagar och torsdagar från 19.30 till 22.00 med 15 minuters paus. Minst/Åtminstone en gång per säsong ger vi oss även iväg på flera dagars intensiva repetitioner (inför tävlingar, den årliga konserten). Kören är mycket framgångsrik, det vill säga / vilket innebär att den under alla år den existerat har fått ta emot de med slovenska, europeiska och internationella mått mätt främsta priserna på olika tävlingar.

APZ är något speciellt, eftersom den inte bara står för sång, utan även trevligt sällskap, som ofta fortsätter även efter sångrepetitionerna.

Körens personlegitimation:
Namn: APZ, Ort: Ljubljana, Antal medlemmar: ungefär 60 stycken, Tid för repetitioner: tisdagar och torsdagar 19.30-22 med 15 minuters paus, Repertoar: diverse sånger, allt från slovenska folksånger till samtida kompositioner eller nyheter, Prestationer: allt högre för var år kören deltar i tävlingar.översatt av flera studenterkommentarer
  • novitéta är ett lite finare ord för något nytt, kanske i ett lite större sammanhang. Här snarast: nykomponerade verk.
  • novóst är i stort sett desamma, men ett lite alldagligare ord, kanske en ny vara i affären, t.ex. en ny typ av kex.
  • novíca är nyhet i betydelsen ”något som berättas om något som inträffat”.

Inga kommentarer: