Slovenska beseda v živo 2: kapitel 4: övning 8 Odgovorite in pri tem... s. 32 i övningsboken

a) Na predavanju sem videla Marka Zoreta, Žiga/Žigo Severja, Petra Hvastja/Hvastjo in Jureta Velepca.
b) Pogovarjam se z umetniškim vodjo gledališča.
c) Na potovanju sem bila 5 tednov in 5 dni.
č) Zaradi dežja.
d) V Sloveniji sem si ogledala gradove in slapove.
e) V mesto sem prišla s taksijem.
Inga kommentarer: