Slovenska beseda v živo 2: kapitel 4: övning 5 Postavite samostalnike moškega spola... s. 31 i övningsboken

imena
Janez – Janeza
Julija ne gre na sprehod brez Janeza.

Stane – Staneta
Tukaj je samo Evica, Staneta ni.

Jure – Jureta
Slika od Jureta je na mizi.

Janko - Janka
Od Janka do Janice je pet metrov.

Miha – Miha/Mihe
Milena stoji blizu Miha/Mije.

Adi – Adija
Adriana je prišla namesto Adija.

Peter – Petra
Okrog Petra stojijo deset ljudi.

Vladimir – Vladimirja
Razen Vladimirja ni nihče prišel.

Franci – Francija
Poleg Francija stoji Frane.

Luka – Luka/Luke
Dežuje iznad Luka, ampak ne na njem, ker ima dežnik.

Andy – Andyja
Grmelo je izza Andyja.


priimki
Tomšič – Tomšiča
Mi smo se peljali mimo Tomšiča in potem šli vsak svojo pot.

Bole – Boleta
Onstran Boleta je njegova žena.

Krivec – Krivca
Pod Krivcem, ki je na mostu, teče Ljubljanica.

Zorko – Zorka
Zaradi Zorana Zorka sem začela hoditi na zabave, ker jih ima zelo rad.

Tutta – Tutta/Tutte
Ko sem šla k Tanji, sem videla, da živi blizu Tutta/Tutte.

Janša – Janša/ Janše
Mislila sem, da bom kupila avto od Janša/ Janše.

Košir – Koširja
Nisem se spomnila stolov za pet članov Koširja.

Musi – Musija
Več kot osem mesecev nisem nič slišala od Musija.

Cankar - Cankarja
Bojim se Cankarja.

Prešeren – Prešerna
Rada bi se znebila Prešerna.

Shakespear - Shakespearja
Rada bi se lotila Shakespearja.

drugi samostalniki
december – decembra
Od januarja do decembra je enajst mesecev.

denar – denarja
Ne iščem denarja.

šotor – šotora
Pot gre prav do šotora.

poslušalec – poslušalca
Spomnim se poslušalca.

zvezek – zvezka
Manjka mi moj zvezek.

človek – človeka
Kaj pa dela deklica? Oprijema se človeka.

kuhar – kuharja
Rada bi se znebila kuharja.

kanu – kanuja
Ne maram kanuja.

bife – bifeja
Razveselila sem se bifeja.

pes – psa
Veselim se psa.

dež – dežja
Šla sem ven, zaradi dežja.


kommentarer
vsak za sebe = var och en för sig används i de flesta andra sammanhang. Men med det här verbet brukar det heta:
...šli vsak svojo pot.

Spod/izpod betecknar ursprunget: från en plats nedanför...
Pod betecknar befintlighet, även om vattnet rör sig på platsen så att säga...

manjkam = jag saknas = jag finns inte
jag saknar = något saknas för mig = manjka mi + subjektet i nominativ
manjka mi moj zvezek
manjka + genitiv = räcker inte = tar slutInga kommentarer: