Slovenska beseda v živo 2: kapitel 5: övning 17 Dokončajte povedi s. 48 i övningsboken

ej korrekturläst!!

a) , da bi se naučila slovenščino.
b) , da bi kupili knjigo.
c) , da bi ji dala knjigo.
č) , da bi se zabavali.
d) , da bi se naučil plesati.
Inga kommentarer: