Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 51: Classroom Lesson No. 101: Part III Reading Text

Student: Herr lärare, berätta för oss hur ni reste till Europa i fjol?
Lärare: Jag reste till New York med flyg och sen vidare med båt.
Student: Säg, hur var det på flyget?
Lärare: På fredagen köpte jag biljett i den administrativa byggnaden på flygplatsen och klev på flygplanet.
Student: Hur många passagerare var det på flygplanet?
Lärare: Vi var sjuttio passagerare, en pilot, en andrepilot och två uppasserskor eller flygvärdinnor.
Student: Vad gjorde ni när ni kom in i flygplanet?
Lärare: När jag kom in i flygplanet satte jag mig vid ett fönster och spände fast säkerhetsbältet.
Student: Fick ni vänta länge på starten?
Lärare: Nej. Flyget taxade ut på startbanan och på signal från flygledartornet rusade det längs startbanan och steg upp i luften.
Student: Syns landskapet bra från ett flygplan?
Lärare: I klart väder syns det mycket bra.
Student: Och i molnigt väder?
Lärare: När vi var över moln såg vi endast ett grått hav av dimma.
Student: Ni kunde även sova på planet, eller hur?
Lärare: Motorbullret störde mig så mycket att jag inte kunde somna.


kommentarer
  • strežajka är ett gammalt ord för ”kammarjungfru” eller liknande, även uppasserska vid någon festmåltid. Detta avsomnade ord försökte man införa som inhemskt slovenskt ordet för flygvärdinna, men det konkurrerades ut av det internationella ordet stevardesa.
  • Presens beror kanske på att texterna är gamla (1962) och att det då var få som flög, därmed denna generella fråga i presens i stället för en mera naturlig fråga i dag med sytning på den konkreta flygturen.
  • För att variera svenskan möjligen: vstopil - klev på, prišel - kom in.
  • Kanske: grått hav av dimma. Frågan är om han såg havet eller bara dimma... Det vet vi egentligen inte på grundval av slovenskan, men i svenskan blir det tydligt.övningen är gjord av flera studenterInga kommentarer: