Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 51: Classroom Lesson No. 101: Glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

dvígne dvigníla < lyfter, stiger
jásən klar
jásno vrême klart väder
kádar när, närhelst syftar ej på enstaka tillfälle
meglén dimmig
móre mógəł môgla > kan
naredí narédil naredíli < déla gör
obláčən molnig
oblák moln
odlèt start (flyg)
odpélje odpêljał odpeljála < leder bort, kör bort, för bort, kidnappar
odpélje se avgår, åker iväg, lämnar
ôkence (dim.) fönster
pás midja, bälte
pokrájina landskap
pomočníkpomočníca assistent, hjälpare
gospodinjska pomočnica hemhjälp, hembiträde
pomočnik direktorja vice VD
poslópje byggnad
poskúša poskúšal > försöker
požêne pognáł pognála < startar, anlägger, påbörjar
požêne se skyndar iväg
prijétən trevlig
pritŕdi pritŕdił pritrdíla < pritrjúje sätter fast
ropót oljud, skrammel, muller
stréžnikstréžnica betjänt, servitör
têr / tèr samt
Trst Trieste
uprávən administrativ
várnost säkerhet 1. skydd för liv och hälsa, jmf. eng. "safety" 2. skydd mot stöld, intrång, angrepp, jmf. eng. "security"
várnosti pás säkerhetsbälte
vídi vídeł > ser, uppfattar, märker
vídi se syns, ser ut
vôžnja åktur, körtur, färd, resa
vzletíšče landingsbana, startbana
zaspáti somna
znák märke, symbol, signal
zrák luft
Inga kommentarer: