Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 51: Classroom Lesson No. 101


1. Läs igenom Part I Dialogue och jämför med översättningen till engelska som kommer efter, Part II Dialogue Translation .

2. Läs igenom och lyssna på Part III Reading Text:
kommentarer:
  • Uttrycket vsega skupaj används när man med ett mängduttryck skall ange hur mycket det finns av något. Vse skupaj förekommer också, men i andra sammanhang, då det inte ingår något mängduttryck, t.ex. Vse skupaj je bilo zelo zanimivo. Alltsammans var mycket intressant.

Översätt texten och jämför med facit förslag.

3. Läs igenom Part IV Recombination Drill

4. Översätt texten Part V Translation Exercise till slovenska, texten finns här på svenska. Jämför din översättning med facit förslaget i bokens appendix på sid. 156. En alternativ översättning finns här.Inga kommentarer: