Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 51: Classroom Lesson No. 102: Glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

izrédno undantagsmässigt, extremt
izvŕstno (adv.) utmärkt, utsökt
nalága nalagał nalagala naloži naložil naložila lastar
krmi krmil krmila matar
krov däck (fartyg)
odplove odpluł odplula avseglar
odríne < tränger undan, stöter bort, lämnar ográja reling, stängsel
ôrehova lupína nötskal
pomòl pir, kaj, brygga
premetava premetavał premetavala kastar runt, vänder
pristáne pristáł pristála landar
potégne potégnił potegníla drar, bogserar
prispê prispéł prispéla < kommer fram, ankommer
pristaníšče hamn
pristaníški hamn-
rávno just, alldeles, precis
regísterska tóna registerton ålderdomligt rymdmått för skeppsstorlek
sídro ankare
sklene sklenil sklenila bestämmer sig, beslutar
sloní slonéł slonéla > lutar (sig mot ngt)
tôvor gods, frakt, last, parti
tovóren gods-, frakt- • poltovórna ládja semifraktfartyg
poltovórna ládja semifraktfartyg
umirí, umírił, umiríla lugnar
vihár storm, kuling
vlačíləc bogserbåt
zajáme zajéł, zajéla < griper, tar, fångar
žerjàv trana; kran, bomgloslistan är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: