Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 51: Classroom Lesson No. 102: Part V Translation Exercise - svenska

För resan över oceanen tog herr Hribar en slovensk båt med namnet "SS Slovenija". Det var ett 12.000 tons semilastfartyg. Herr Hribar reserverade en trevlig hytt på andra däck. På kvällen gick han ombord på båten. Nästa morgon lättade skeppet ankare och en bogserbåt drog det ut till havs. De första tre dagarna njöt herr Hibar mycket av resan. Den fjärde dagen kastade en kraftig storm runt skeppet som ett nötskal. Herr Hribar blev sjösjuk och "matade" fiskarna över relingen flera gånger. Han var missnöjd med resan över havet så han återvände till Amerika med flyg.
Inga kommentarer: