Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 105: Part V Translation Exercise - slovenska

Zemljepisno je Slovenija zelo pomembno prehodno ozemlje. Iz Srednje Evrope vodi pot proti jugu do Jadrana in od/z zahoda vodi pot na Balkan, v Panonsko nižino. Slovenija leži sredi severno-zmerno-toplega pasu.

Slovenija meji na zahodu na Italijo, na severu na Avstrijo, na severo-vzhodu na Madžarsko in na jugu na Hrvaško. Upravno je Slovenija razdeljena na šest pokrajin v zgodovinskem pogledu in na dvanajst regij ter 210 občin v političnem pogledu. Pokrajine v Sloveniji so: Primorska, Notranjska, Gorenjska, Dolenjska z Belo Krajino, Štajerska in Prekmurje.


kommentarer
Egentligen borde det heta ”z zahoda” eftersom ord med ”na” skall använda ”z” och ord med ”v” skall anväda ”iz” ”ut ur det inre av något”, men eftersom obetonat i faller bort i talspråket har slovenerna blandat samman dessa båda prepositioner, och iz zahoda är nu vanligare än z zahoda. Dessa båda betyder att något har sitt ursprung, börjar på en plats i väster. od zahoda betyder bara att något kommer i en riktning från väster, inte att det har sitt ursprung i väster. Hårfin skillnad, men viktig ibland, t.ex.

ljudje z zahoda Folk från väst (ursprung)
veter veje od zahoda (riktning)
när det gäller en väg är det väl lite hugget som stucket.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: