Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 105: Part V Translation Exercise - svenska

Geografiskt är Slovenien ett mycket viktig transitområde. Från Centraleuropa leder en väg söderut till Adriatiska havet och från väster leder en väg till Balkan, till det Pannoniska låglandet. Slovenien ligger mitt i den nordliga tempererade zonen.

I väster gränsar Slovenien till Italien, i norr till Österrike, i nordöst till Ungern och i söder till Kroatien. Administrativt är Slovenien indelat i sex landskap i historisk bemärkelse och i tolv regioner samt 210 kommuner i politiskt hänseende. Landskapen i Slovenien är: Kustlandet, Inre Krain, Övre Krain, Nedre Krain med det Vita landskapet, Steiermark och Landet bortom Mura.Inga kommentarer: